Každá cílová skupina má na eLearningová řešení vzdělávacích programů jiné nároky. V každém případě je třeba vážit využití různých typů didaktických metod, nástrojů, komponent, stylů vedení lektorem atd. Úspěšnost aplikace eLearningu není rozhodně samozřejmostí, což koneckonců dokazuje celá škála případů "špatné praxe" nejen v ČR. Dosud málo diskutovanou oblastí aplikace eLearningu je vzdělávání osob se zdravotním postižením, přestože to je právě jedna z těch oblastí, kde si sebou eLearning přináší nemalý potenciál. UČITEL JAKO PORADCE A...
Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce IHNED.cz
Chcete si přečíst celý článek?