Klasický případ jsou emise znečišťující životní prostředí. Dopadají často hodně daleko od továrny na pole farmářů a snižují jejich úrodu. Další formou externality je pak třeba způsob, jak se zachází s výrobky po ukončení jejich životnosti. Pojetí externalit jde ovšem dál než jen k účinkům na fyzické prostředí. Patří sem i ztráty času zákazníků, kteří volají na zákaznické linky a musejí příliš dlouho čekat, než jsou spojeni. Podnikatelské organizace mohou externality buď ignorovat, anebo si je mohou uvědomit a pozitivně reagovat. Například...
Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce IHNED.cz
Chcete si přečíst celý článek?