Michael Motal, prezident Společnosti pro projektové řízení
Michael Motal, prezident Společnosti pro projektové řízení

Vnímáte účast a vítězství v soutěži jako přínos pro váš profesní život? V čem spatřujete přidanou hodnotu soutěže Projektový manažer roku 2012?
Opat: Soutěž mi přinesla možnost získat postřehy na způsob mé práce od nezávislých porotců a možnost změřit si nepřímo způsob řízení projektů a jeho efektivitu s jinými přihlášenými kolegy prostřednictvím simulační hry, která byla součástí hodnocení. Samotné vítězství v soutěži mi přineslo další motivaci pro řízení nových projektů.
Svatý: Účast ve finále soutěže Projektový manažer roku je pro mě velkým uznáním mé práce. Uznáním, které osobně potěší a obecně je pak vnímáno jako potvrzení dobře odvedené práce. Vítězství, ale i účast ve finále, je bezpochyby zároveň příležitostí do budoucnosti - přináší projektovému manažerovi možnost získat nové, větší a jistě opět úspěšné projekty.

 

Vítězství v kategorii Projekt roku 2012 si převzal Ing. Jakub Svatý, MBA ze společnosti Intergraph CS s.r.o.
Vítězství v kategorii Projekt roku 2012 si převzal Ing. Jakub Svatý, MBA ze společnosti Intergraph CS s.r.o. za vývoj a implementaci uceleného GIS řešení ve společnosti E.ON 

Doporučil byste účast v soutěži Projektový manažer roku dalším projektovým manažerům a proč?
Opat: Určitě doporučil. Soutěž projektovým manažerům umožní minimálně získat objektivní hodnocení a postřehy nad sebou i referenčními projekty od zkušených hodnotitelů a porotců. V případě úspěchu i zajímavé mediální zviditelnění.
Svatý: Již na úplném začátku je účast v soutěži okamžikem, kdy se na svoji práci musíte podívat z určitého odstupu. Zamyslet se nad realizovaným projektem jinak než jsme zvyklí, snažit se ho popsat tak, aby byl pochopitelný i pro lidi mimo obor. To všechno je pro každého projektového manažera příležitost k vlastnímu hodnocení. Během soutěže pak poznáte mnoho nových kolegů a hlavně způsob, jakým k vedení projektů přistupují oni. Soutěž přináší možnosti - takže ano, rozhodně bych účast doporučil.
Co je podle Vás nejdůležitější pro úspěšnou realizaci projektu?
Opat: Za sebe vnímám jako nejdůležitější faktory pro úspěšnou realizaci projektu schopnost udržet si nadhled při řešení problémů a potíží a při jednání se zákazníkem (sponzorem) schopnost monitorovat a pochopit její zájmy, stanoviska či názory.
Svatý: Tým. Jednoznačně lidé, kteří tvoří projektový tým. Sebelepší projektový manažer nedokáže úspěšně realizovat projekt bez lidí ve svém týmu. Sestavit a vést tým, stejně jako motivovat a dávat zpětnou vazbu, je podle mne nejdůležitější aspekt práce dobrého projektového manažera a nejdůležitější faktor úspěchu projektu jako celku. 

Opat Michal
 

Projektový manažer roku Michal Opat ze společnosti Aquasoft Česká republika 

Jakým způsobem pracujete na zvyšování svých kompetencí v projektovém řízení?
Opat: Své kompetence v projektovém řízení si rozšiřuji 2 základními způsoby. V první řadě se jedná o poučení a vyhodnocení získaných zkušeností z realizovaných projektů a  jejich zobecnění pro další projekty. V druhé řadě je získávám absolvováním odborných školení, konferencí i samostudiem nových technik a metod řízení projektů. I tyto teoreticky nabyté zkušenosti se snažím „vyfiltrovat“ a přizpůsobit pro mnou řešené projekty, tj. nepřebírám je beze zbytku bez většího rozmyslu.
Svatý: Po několika letech vedení projektů považuji stále více za důležité nepřestat se učit, a to zejména v oblastech nazývaných měkké dovednosti.  Podstatná je komunikace se zákazníkem, naslouchání budoucímu uživateli a v neposlední řadě velká dávka empatie směrem ke každému členu projektového týmu.
Můžete zmínit nejčastější chyby v řízení projektů, na které by si Vaši kolegové měli dávat pozor?
Opat: Na tuto otázku není možné dle mého názoru jednoznačně odpovědět. Každý projekt je jedinečný, může tedy v zásadě nastat situace, co je chybou v jednom projektu, může být velice úspěšným krokem v jiném projektu. V řízení projektu preferuji v maximální možné míře vzájemnou komunikaci a jednání jak na úrovni týmu, tak na úrovni zákazníka. Asi bych zmínil, že chybou může být omezené nebo dokonce žádné průběžné monitorování vnímání postoje zákazníka k řešenému projektu, jeho ambice předmět plnění modifikovat apod. a striktní řešení dle původně definovaných parametrů.
Svatý: Nedržet se za každou cenu projektových metodik a softwarových nástrojů. Tyto metodiky, stejně jako nástroje, umí být skvělým pomocníkem, ale neměly by se dostat do řídící role. Projektový manažer musí používat vlastní rozum, čerpat  z osobních zkušeností a ještě více ze zkušeností jiných.   

Své dojmy z prvního ročníku soutěže Projektový manažer roku 2012 nám sdělil také Ing. Michael Motal, prezident pořádající organizace Společnosti pro projektové řízení, o.s.


Jaká očekávání měla Společnost pro projektové řízení z pořádání prvního ročníku soutěže?
V první řadě jsme chtěli jako zastřešující organizace projektových manažerů v ČR ocenit úspěšné projektové manažery a zpřístupnit i ostatním něco z jejich kuchyně. Dnes je slovo projekt velmi populární a často se pod ním označují akce, které s projektovým řízením a projekty nemají mnoho společného. Naším záměrem bylo představit projektové řízení jako profesi široké veřejnosti. V této akci budeme pokračovat i v příštích letech a jsem přesvědčen, že letošní první ročník ukázal, že to má smysl. První ročník rozhodně splnil naše očekávání.


Čím vynikli vítězové hlavních kategorií Michal Opat a Jakub Svatý? Mohou inspirovat jiné projektové manažery?

Vítěz kategorie Projektový manažer roku Michal Opat mě osobně zaujal ve dvou věcech. Dlouhodobě rozvíjí své schopnosti a dovednosti projektového manažera a ukázal, že projektové řízení není ani tak záležitostí schémat, grafů, tabulek, matic a jiných nástrojů, ale je hlavně o způsobu práce s lidmi. Pan Opat dává důraz i na behaviorální aspekty řízení projektů - vedení lidí, komunikace, motivace, diskuze, řešení sporů, apod. To jsou aspekty, které zaujaly zřejmě nejen mne, ale i tým hodnotitelů a porotu. V tomto důrazu na "soft skills" může být pro mnohé inspirací.

Vítězství v kategorii Projekt roku 2012 si převzal Ing. Jakub Svatý, MBA ze společnosti Intergraph CS s.r.o. za vývoj a implementaci uceleného GIS řešení ve společnosti E.ON Česká republika. Jednalo se o technicky poměrně složitou záležitost, která musí jasně prokázat business užitek. Takovéto projekty jsou vždy komplikované, zvlášť pokud jde o projekt mezi dvěma podnikatelskými subjekty. Z hlediska projektového řízení byl tento projekt velmi dobře uchopen a řízen. Zapojení obou stran - zadavatele i klíčového dodavatele proběhlo nejen v rámci vlastní realizace, ale bylo intenzivní již v procesu definice projektového záměru. Obě strany spolu rozumně komunikovali a řešili vzniklé problémové situace. Právě proaktivita obou stran je to, co mnoha jiným projektům schází. Velmi často vidíme, že strany intenzívněji řeší svou pozici v problému, než vlastní problém. Tento aspekt by měl mnohé inspirovat.

Kdy budete vyhlašovat druhý ročník soutěže Projektový manažer roku?

Pravděpodobně na přelomu dubna a května příštího roku.

Co je pro Vás, prezidenta SPŘ, nejdůležitější pro úspěšné zvládnutí projektu?

Já osobně považuji za nejdůležitější zejména chuť ke spolupráci zadavatele a realizátora. Když je ochota spolupracovat, je z poloviny vyhráno. Tou druhou polovinou vedoucí k úspěchu je kvalitní projektový manažer. Pokud má projektový manažer vytvořené podmínky k práci, a ty jsou vytvořeny právě ochotou spolupracovat na řešení dané situace, je schopen vždy dodat užitečný výsledek.

Autoři: