Jakým povinnostem musí dostát personalista, aby měl svou agendu v pořádku? Z hlediska ochrany osobních údajů je důležité, že zákonem o zaměstnanosti jsou od počátku jeho účinnosti stanoveny rozsahy údajů, které není přípustné ve výběrovém procesu, tedy ve fázi výběru zaměstnanců, zjišťovat. Je výslovně stanoveno, že zaměstnavatel nesmí při výběru zaměstnanců vyžadovat informace týkající se národnosti, rasového nebo etnického původu, politických postojů, členství v odborových organizacích, náboženství, filozofického přesvědčení, sexuální orientace, není-li jejich vyžadování v souladu se zákonnými výjimkami. Dále informace, které odporují dobrým mravům, a osobní údaje, které neslouží k plnění povinností zaměstnavatele stanovených zvláštním právním předpisem. Na žádost uchazeče o zaměstnání je zaměstnavatel povinen prokázat potřebnost požadovaného osobního údaje.

Rozsah osobních údajů, které může zaměstnavatel požadovat po uchazečích o zaměstnání, je značně omezen a může se týkat údajů, které bezprostředně souvisí s obsazovaným pracovním místem. Jedná se o základní identifikační údaje jako jméno, příjmení, adresa bydliště, datum narození (nikoliv však rodné číslo), informace o vzdělání a praxi, případně i informace o zvláštních předpokladech nebo schopnostech, které mají vztah k obsazované pracovní pozici, a běžné kontaktní údaje jako číslo telefonu nebo e-mailová adresa.

Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce IHNED.cz
Chcete si přečíst celý článek?