Společnost DMC management consulting přinesla výsledky průzkumu firemního vzdělávání. Účastnilo se jej 40 převážně výrobních firem. Respondenti měli možnost hodnotit využití a přínos jednotlivých vzdělávacích metod. Z průzkumu jasně vyplynulo, že za nejvyužívanější a zároveň nejpřínosnější metodu považují praxi. Průzkum hodnotil celkem 14 metod firemního vzdělávání, mezi které patří outdoor, mentoring, koučink, jednorázová školení, otevřená školení, akademie, formální vzdělávání prostřednictvím VŠ, workshopy, jazykové kurzy, přednášky, e-learning, praxe, konference a fóra.

Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce IHNED.cz
Chcete si přečíst celý článek?