Mileniálové, tedy mladí lidé mezi 21 a 35 lety, se k práci v řadě ohledů staví podobně jako starší generace.
Mileniálové, tedy mladí lidé mezi 21 a 35 lety, se k práci v řadě ohledů staví podobně jako starší generace.
autor: Shutterstock

Do roku 2020 budou lidé narození v letech 1980 až 2000 tvořit polovinu celosvětové pracující populace. Takzvaná generace Y se přitom v představách o kariéře a práci příliš neliší od svých rodičů a prarodičů. Stejně jako u předchozích generací jen zhruba pětina lidí spatřuje hlavní smysl svého života v práci. Necelá polovina mladých lidí je pak spokojena s prací, kterou vykonává.

V případě starší generace X (lidé mezi 36 a 55 lety) je spokojeno více než 54 procent lidí. Ukazuje to průzkum společnosti Median. Obě generace pak jsou podle dat shodně v práci ochotné dělat i stereotypní činnosti. Respondenti napříč generacemi se shodli i na tom, že jejich osobní život je pro ně vždy důležitější než práce.

VOLNÝ ČAS A SMYSL

Šestapadesát procent mileniálů je přesvědčeno, že práce a volný čas by měly být odděleny. Nejsou stále "na příjmu" a cení si svého osobního volna. Necelých 45 procent pak považuje za důležité mít dostatek volného času, v případě generace X to je 39 procent.

Z hlediska stability jsou na tom "ypsilonkaři" relativně dobře. Dvaašedesát procent z nich vidí svou ideální kariéru u jediného nebo jen u několika zaměstnavatelů a o dvě procenta víc mladých lidí si myslí, že mají štěstí, když jsou zaměstnaní. Zároveň mají menší strach z nezaměstnanosti než jejich rodiče, stejně tak by jich chodilo méně do práce, pokud by nemuseli vůbec vydělávat.

KARIÉRNÍ POSUN A DOBRÉ PROSTŘEDÍ

Velký rozdíl mezi generacemi je v touze dostat se na kariérní vrchol. U mileniálů kladně odpovědělo více než 33 procent dotazovaných, v případě generace X to bylo jen necelých 22 procent a naopak více než 40 procent lidí z této generace se na svůj kariérní vrchol dostat nechce.

Z dat společnosti CBRE a výzkumné agentury Ipsos MORI, které se ptaly 13 tisíc mileniálů z 12 zemí světa na jejich práci, pak vyplývá, že průměrně 42 procent mileniálů touží po vlastní kanceláři a 33 procent dává přednost společným pracovištím. Téměř 80 procent mileniálů pak považuje za důležitou při výběru zaměstnavatele kvalitu pracovního prostředí. Necelých 70 procent by pak dokonce za lepší prostředí vyměnilo ostatní benefity.

Pro dlouhé dojíždění do práce pak generace Y nemá příliš pochopení. Pro největší množství mileniálů je nejdelší snesitelné dojíždění do 30 minut. Pětina z nich by se naopak za prací klidně přesunula do méně atraktivní lokality.

Samostatnou kapitolou pak je stále častější požadavek mileniálů na práci, která jim musí dávat "smysl".