reklama
reklama
13. 12. 2007 | poslední aktualizace: 13. 12. 2007  15:36

Zaměstnanecké benefity dnes

Zaměstnanecké benefity v současné době poskytuje bezmála 80 % z celkem 611 oslovených firem v České republice.

To je výsledek studie, kterou zpracovala společnost Factum Invenio pro Accor Services CZ a která mj. ukázala rostoucí význam benefitů jak pro zaměstnavatele, tak pro zaměstnance. Důvod je prostý, firmy se pomocí zaměstnaneckých benefitů snaží udržet kvalitní zaměstnance stejně jako přilákat nové. Právě proto se klade stále větší důraz na nástroje motivace, mezi které patří benefity nad rámec mzdy. Nezanedbatelnou výhodou tohoto způsobu odměňování zaměstnanců je též budování dobrého jména firmy navenek - zaměstnanci spokojení s benefity, dělají firmě reklamu, což posiluje dojem její úspěšnosti a serióznosti. Je tedy důležité podívat se na zaměstnanecké benefity očima těch, pro koho jsou určeny - zaměstnanců.

Jak to vidí zaměstnanci

Postoj zaměstnanců k poskytovaným benefitům se postupně vyvíjí stejně jako sama nabídka benefitů. Stále důležitější roli v efektivnosti odměňování nad rámec mzdy hraje možnost svobodné volby. Jednoznačně nejznámějším a nejčastěji poskytovaným benefitem jsou stravenky, které svým zaměstnancům nabízí 80,7 % firem. Dále jsou to příspěvky na dovolenou a příplatky či poukázky na sport, vzdělávání a další (viz graf. č. 1).

Více než čtvrtina zaměstnanců (28 %) považuje benefity, které nyní dostává, za nejzajímavější. Velké oblibě se mezi zaměstnanci těší tematické poukázky, s nimiž má zkušenost 32 % zaměstnanců a téměř tři čtvrtiny zaměstnanců (71 %) by měly o tento druh benefitů zájem.

Přání a očekávání zaměstnanců

Přestože jsou zaměstnanci v České republice podle nedávné mezinárodní studie Barometr loajální a převážně spokojeni se svou prací, často v zaměstnání postrádají uznání a rovněž některé druhy zaměstnaneckých benefitů. Se současným balíčkem benefitů je u nás nyní spokojeno pouze 31 % a více než polovina zaměstnanců přitom přiznává, že se jejich nabídka odráží na motivaci a efektivitě práce. Zaměstnanci by od svých zaměstnavatelů uvítali školení, lepší přístup k péči o zdraví, a také možnost sportovního či kulturního vyžití. Benefitem, který zahrnuje všechny okruhy těchto přání zaměstnanců, může být například systém poukázek Ticket Benefits společnosti Accor Services. Ten v současné době zahrnuje pět tematicky rozdělených poukázek s nejrůznějšími oblastmi využití - na vzdělání, dovolenou, sport či kulturu, nadstandardní zdravotní péči, pomoc v péči o dítě - a jednu "univerzální" poukázku na vše výše uvedené. Navíc široká škála poukázek nabízí kromě atraktivní odměny i řadu finančních výhod pro zaměstnance i jeho zaměstnavatele. Poukázky se tak staly pevnou a výhodnou součástí odměňovacího systému moderních společností (viz graf č. 2).

Graf č. 1, 2

Benefity na míru aneb jak vyhovět všem

Ideálním řešením, jak zahrnout do nabídky benefitů nejrůznější oblasti je právě již zmiňovaný poukázkový systém. S rostoucím zájmem o zaměstnanecké benefity roste i potřeba firem poskytovat je co nejefektivněji a jednoduše. Na druhé straně je zde přání zaměstnanců, dostávat benefit dle vlastního výběru. Tematicky zaměřené poukázky dávají zaměstnanci možnost rozhodnout se pro aktivitu nebo službu podle svého vlastního přání, současně ale zaměstnavateli ponechávají, oproti penězům, možnost zacílit oblast, ve které má být poukázka použita.

Finanční výhodnost

Pro firmu i zaměstnavatele je samozřejmě důležité také finanční hledisko. Poskytnout benefit, jehož hodnota se zaměstnanci zdaní, není právě optimální a v zaměstnanci to vyvolá spíš negativní reakci. Zákon však umožňuje ve vymezených oblastech poskytnout benefity, které přinášejí i finanční výhody. Právě při poskytnutí poukázek se jedná o formu nepeněžního plnění a tento příspěvek nepodléhá klasickému zdanění. Příspěvek ve formě poukázek je dokonce osvobozen i od odvodů na sociální a zdravotní pojištění a to jak na straně zaměstnance, tak zaměstnavatele. U zaměstnanců navíc nepodléhá ani dani z příjmu fyzických osob. Oproti jiným formám poskytovaných benefitů tak firma dosahuje výrazných úspor jak finančních, tak organizačních a pro zaměstnance se jedná o skutečný čistý příjem.

Příklad z praxe. Jasnou představu o výhodnosti nepeněžní formy benefitů formou poukázek ukazuje modelový příklad (viz tab. č. 1). Tento propočet bude platný po 1. lednu 2008.

Zaměstnavatel se rozhodne přispět zaměstnanci třeba na sportovní a kulturní vyžití částkou 3000 Kč. Zaměstnavateli se nabízejí dvě možnosti: Buď může zaměstnanci zvýšit hrubou mzdu o 3000 Kč například formou mimořádné prémie - v tomto případě ovšem přilepší zaměstnanci "pouhými" 2018 Kč čistého (17 538 - 15 520 = 2018) při základní hrubé mzdě 20 000 Kč, nebo proplatí celou částku v poukázkách v hodnotě 3000 Kč. Zaměstnanec v tomto případě neodvádí žádné pojistné ani daň z příjmů a je odměněn hodnotou v plné výši 3000 Kč. Získává tedy o 982 Kč vyšší hodnotu. Stejné finanční úspory, jako u poskytování poukázek, může firma dosáhnout i tehdy, když zaměstnanci zakoupí permanentku v konkrétním fitcentru. V těchto případech již ale zaměstnanec ztrácí pocit volnosti ve výběru aktivit či služeb i místa užití a výrazně tím klesá využití takových benefitů.

- Při příspěvku formou poukázky jsou skutečné náklady benefitu o 40 % nižší než při peněžním navýšení.

- Při příspěvku formou poukázky je skutečná hodnota benefitu o 982 Kč vyšší než při peněžním navýšení.

MR1207s66a.jpg

VÝHLED DO BUDOUCNA

I zaměstnanecké benefity podléhají nejrůznějším trendům a je proto třeba řídit se aktuálním přáním zaměstnanců. Čím více roste potřeba firem udržet a motivovat kvalitní pracovníky, tím více nových benefitů vzniká. Zaměstnanecké výhody tvoří rok od roku vyšší část z celkového příjmu zaměstnance a tento trend má stále stoupající tendenci. Zaměstnanci se tedy mohou těšit na další zlepšování a na stále pestřejší balíčky benefitů.

Pavel Holomek, Marketing&Business Development, Accor Services cz


Autoři:
reklama
Zobrazit náhled
Zbývá 1000 znaků
a co benefity pro podnikatele a OSVČ (123)
nezapomíná se na to nějak?
zrušme peníze,zaveďme poukázky (mirek)
dávám návrh.zrušme peníze a používejme poukázky nebudeme potřebovat...
Banky jsou hochu chytrý (Pugi)
Tak budou vybírat za příchozí poukázky a za vedení poukázek na...
Zaměstnanecké benefity dnes (xf)
http://www.lidovky.cz/platite-stravenkou-cekejte-prirazku-dsu-/ln_domov.asp?c=A0
Doprava veřejnými dopravními prostředky (nb)
Pro mě by měl smysl benefit, ze kterého by se dala uhradit doprava...
Zobrazit diskusi
Moderní řízení
Moderní řízení je měsíčník poskytující výběr zahraničního i domácího know-how z oblasti organizace a řízení, manažerských dovedností a řízení lidských zdrojů. Informuje o nových trendech v řízení, přináší analýzy a výsledky výzkumů, případové studie, zkušenosti z řízení podniků, profily manažerů. Věnuje se i otázkám životního stylu, kariéry a vzdělávání manažerů.
Business Spotlight
Časopis Business Spotlight obsahuje témata z mezinárodního byznysu, managementu, interkulturní komunikace, business skills, networkingu, kariéry. Poskytuje jazykové vybavení pro klíčové komunikativní dovednosti. Součástí časopisu je učitelský leaflet Business English in the classroom a interaktivní webová stránka www.business-spotlight.cz.
Právní rádce
Právní rádce je odborným titulem v segmentu právní problematiky pro střední a vyšší management firem a zástupce právnických povolání. Jeho primárním zaměřením je poskytovat informace ze všech oborů práva, které souvisí s podnikáním a řízením firmy. Důraz je kladen zejména na obchodní, finanční a pracovní právo. Je platformou pro komunikaci advokátů, firemních právníků a dalších zástupců právních profesí. Součástí předplatitelského servisu je i elektronický newsletter PR.
reklama

Komentáře

Místopředseda Nejvyššího soudu: Jestli se něco nezmění, skončí celé právo v odpadu

Právo se dnes netvoří podle pečlivě zjištěných a moudře pojmenovaných potřeb společnosti, nýbrž na... 
Roman Fiala

Sveďte to na Brusel!

Tisíce společenství vlastníků bytových jednotek, bytových družstev a soukromých vlastníků nájemních... 
Michal Tomášek

Neumírejte a neroďte se! Na některé problémy v občanském zákoníku se zatím nepřišlo

Notáři doporučují lidem neumírat, opatrovničtí soudci zase se vůbec nerodit. Tak nějak shrnul na... 
Jan Januš
reklama
reklama
reklama