K častým příčinám nízké výkonnosti patří to, že zaměstnanci a jejich skupiny se věnují činnostem, které přímo nepřispívají k cílům organizace. Nebo také, že nadřízení nevěnují hodnocení jejich výkonu dostatečnou pozornost. Společným jmenovatelem těchto problémů je chybějící systém řízení výkonu.Jedním z častých nedostatků řízení je zaměňování činností a výsledků. Ani schopní a plně zaměstnaní...
Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce iHNed.cz
Chcete si přečíst celý článek?