Odlišnosti ve způsobech a významu kolektivního vyjednávání, v uplatnění variabilních či výkonových mzdových forem, způsobu stanovení minimální mzdy, ale i rozdíly v charakteristikách příjmové distribuce mezi jednotlivými zeměmi EU, nelze vysvětlit růzností odvětvových či profesních struktur členských zemí. K jejich příčinám patří nadále národní specifiky v oblasti řízení a organizace odměňování, podmíněné kulturními i legislativními a...
Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce iHNed.cz
Chcete si přečíst celý článek?