Kultura firmy je dána souborem jejích zvyklostí a tradic, hodnot a norem, projevující se v charakteristických formách chování zaměstnanců. Vytváří rámec, který do značné míry určuje, vede a motivuje jejich chování při práci. Svou roli hraje všude tam, kde je třeba, aby zaměstnanci dodržovali určité standardy pracovního chování přispívající k dlouhodobým cílům organizace. Jejich důležitou součástí jsou pravidla týkající se vztahu k zákazníkům i vzájemné...
Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce iHNed.cz
Chcete si přečíst celý článek?