Zavedení a správa systému řízení rizik ve společnosti představuje komplexní projekt, který může ovlivnit i vnímání samotného předmětu podnikání společnosti. Poslední dobou jsme svědky dramatického vývoje na komoditních trzích. Praxe ukazuje, že největší riziko pro české firmy spočívá především v trzích s energetickými surovinami a barevnými kovy. Vzhledem ke skutečnosti, že většina společností v ČR je v pozici dovozců těchto komodit, promítá se současný vývoj cen negativně do jejich vstupních nákladů. Je příznačné, že se při našich jednáních...
Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce iHNed.cz
Chcete si přečíst celý článek?