Zavedení a správa systému řízení rizik ve společnosti představuje komplexní projekt, který může ovlivnit i vnímání samotného předmětu podnikání společnosti. Poslední dobou jsme svědky dramatického vývoje na komoditních trzích. Praxe ukazuje, že největší riziko pro české firmy spočívá především v trzích s energetickými surovinami a barevnými kovy. Vzhledem ke skutečnosti, že většina společností v ČR je v pozici dovozců těchto komodit, promítá se současný vývoj cen negativně do jejich vstupních nákladů.

Je příznačné, že se při našich jednáních ještě stále setkáváme s vnímáním těchto rizik jako něčeho, co nelze ovlivnit, a tudíž není možné odpovědnost za případnou vzniklou ztrátu personálně definovat. Ve skutečnosti je většina podobných rizik dobře řiditelná, a tudíž svalování viny na "vyšší moc" je ve skutečnosti alibismus firem, které nemají vyjasněný vztah k řízení rizik.

MOŽNOSTI ZAJIŠTĚNÍ

Podstata zajištění proti riziku spočívá v uzavírání finančních transakcí kompenzujících ztráty společnosti z běžné činnosti. Na příkladu dopravní společnosti by byl nárůst cen pohonných hmot kompenzován výnosem ze zajištění na trhu s naftou tak, že v součtu si společnost de facto zajistí fixní cenu nakupované nafty. Tato jistota ohledně budoucích nákupů umožní společnosti lepší plánování zakázek.

V současné době existuje celá řada nástrojů umožňujících společnosti dostat riziko pod kontrolu. Bez ohledu na to, zda se jedná o zajištění ceny komodity či měnového kurzu, si společnost může vybrat mezi širokou škálou burzovních i bankovních instrumentů, jež společnosti umožní v maximální míře využít znalost trhu, na kterém se pohybuje.

PORADENSTVÍ V OBLASTI ŘÍZENÍ RIZIK

Při jednání s firmami, které jsou vystaveny zvýšeném riziku, se často setkáváme s potřebou aktivního řízení rizika, která však naráží na určité limity v rámci firmy. Zejména střední a menší společnosti nedisponují potřebným personálním a znalostním zázemím, jež by jim umožnilo kvalitně připravit všechny potřebné kroky předcházející zajištění.

Společnost Colosseum proto přichází s nabídkou částečného outsourcingu agendy spojené se zajišťováním rizik. V praxi má toto poradenství podobu analýz, doporučení a vyčíslování rizik na měsíční bázi tak, aby vedení společnosti dostalo maximum dostupných informací nutných pro rozhodnutí o zajištění. V případě rozhodnutí společnosti uzavřít zajištění zpracujeme různé varianty a možnosti zajišťovacích instrumentů. Dále nabízíme možnost zobchodování či zprostředkování samotné transakce a následné vyhodnocování efektivity zajištění.

NENÍ MALÝCH ROLÍ

Závěrem je třeba zdůraznit, že i přes vžité představy se řízení rizik netýká pouze velkých nadnárodních společností, nýbrž tento přístup je velmi dobře aplikovatelný i na střední a menší firmy. Je proto potěšující, že v současné době roste zájem z řad těchto společností o aktivní přístup k řízení rizik. Mnohé z nich se tak již dokázaly vyvarovat problémům, které by na ně v současnosti dolehly bez uzavřeného zajištění.

Jiří Šťastný

Autor je ředitelem společnosti Colosseum