Jak takovou firemní kulturu vybudovat? Následujících 10 bodů představuje rozhodující prvky silné adaptivní kultury firmy: Vůdčí osobnosti firmy musejí dávat všem ostatním osobní příklad v tom, že žijí a jednají podle firemní kultury. Firemní kultura je něco, do čeho je nutné investovat. Normy a hodnoty organizace se nevytvářejí prostřednictvím slov a řečí, nýbrž prostřednictvím akcí, činností a týmového učení. Některé organizace se dokážou rozloučit s těmi vedoucími pracovníky, kteří neřídí a nevedou lidi v souladu s kodifikovanými hodnotami a...
Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce IHNED.cz
Chcete si přečíst celý článek?