Takto jsou dotazováni v rámci každoročního šetření Labor Force Survay, které probíhá ve všech evropských zemích. Přitom podle Lisabonské strategie EU by státy měly během několika let dosáhnout 12,5 %. Účast obyvatel ČR na vzdělávání po ukončení školy je proto v dnešním globalizovaném světě považována za nedostatečnou. Propagační kampaň Učíme se všichni - a rádi! bude tedy informovat o možnostech i smyslu dalšího vzdělávání a motivovat k účasti na něm. Propagace by měla pomoci zbořit některé mylné představy, které snižují poptávku po dalším vzdělávání (lidé si např. myslí, že se nemohou dál učit, protože jsou "málo vzdělaní“). Kampaň bude probíhat v tištěných médiích, v televizích i rozhlasech, v elektronických médiích i s použitím outdoorových reklam.

Další informace najdete na www.nuov.cz

Autoři: