Základem pro metodiku a způsob výuky Jazykového studia ROLINO se staly zkušenosti odborné poradkyně studia Libuše Novotné, která v dětském věku navštěvovala základní experimentální školu, kde všechny vyučovací předměty studovala v německém jazyce a pracovala se speciálními německými učebnicemi. Tuto metodu postupně zdokonalovala a pro její používání vytvářela také vlastní studijní materiály. ROLINO má dnes zpracovanou koncepci výuky cizích jazyků jak pro výuku dětí, tak i dospělých.


Online rozhovor

Již není možné vkládat otázky Obnovit (přenačte stránku) Vložit dotaz
Marie 13.8. 09:24
Dobrý den,
jak se vyučuje "drilem"? Můžete svou metodu přiblížit? Děkuji.
Libuše Novotná 13.8. 09:34
Milá paní Marie, představte si skupinu posluchačů v učebně, kde jsou lavice uspořádané do tvaru písmene „U“. Tím je zajištěn přímý kontakt každého posluchače s lektorem. Po jasném, logickém a přehledném vysvětlení gramatických jevů českým lektorem následuje psychologie cviku neboli dril neboli tzv. ukládání dynamických stereotypů do podvědomí. Všichni posluchači hovoří najednou nahlas s hlasem lektora, který udává tempo podle obtížnosti probírané látky a úrovně posluchačů. Při svižném tempu a velkém množství opakování dochází k ukládání nových informací do podvědomí. Díky tomu se lze cizí jazyk naučit používat jako násobilku - rychle bez dlouhého přemýšlení... Ještě lepší představu samozřejmě získáte při vlastní ukázce výuky.
Bára 13.8. 09:25
Metod, jak učit jazyk, je dost a dost. Komu je určena ta Vaše? Pro koho je vhodná? Pěkný den.
Libuše Novotná 13.8. 09:45
Pro posluchače od 4 do 100 let! :-) ROLINO má zpracovanou vlastní metodiku včetně veškerých učebních materiálů = 1) pro výuku jazyků dětí od 4 let po maturanty (zde je výuka postavena na tom, že žák se učí v cizím jazyce to, co by měl znát ve své mateřštině + unikátní řady učebnic jsou zpracované dle věku a pokročilosti žáků + defakto je to kombinace hry, konverzace a drilových cvičení) ... 2) pro výuku dospělých posluchačů, kteří již nemají čas si "hrát", a proto začátečníkům umožňujeme co možná nejrychlejší vstup do cizího jazyka + u pokročilejších zdokonalíme nástroje jejich komunikace + a těm, co potřebují odbornou terminologii (např. ve firmách) připravíme konkrétní kurz dle jejich specifických požadavků.
Josef J. 13.8. 09:27
Dobrý den, dá se drilem naučit i gramatika a písemný projev?
Libuše Novotná 13.8. 09:57
Ano, ano, zcela určitě. Jedna věc je použití drilu (neboli ústní projev, při kterém dochází právě k tomu ukládání informací do podvědomí ... tím si danou gramatiku tzv. zažijete a začnete ji správně v praxi používat) a druhá věc tkví v tom, že při každé hodině je kladen důraz i na písemný projev. Máme vlastní učebnice - gramatika/cvičení/četba. Právě ve zmiňovaném Pracovním sešitě "cvičení" jsou připravena konkrétní zadání pro procvičení písemného projevu. Takže ústní i písemný projev jde u nás ruku v ruce.
Novotný 13.8. 09:51
Dobrý den, potřebuju si urychleně zdokonalit angličtinu, neboť mám vyjet na stáž. V zahraničí budu převážně hovořit, psaní obstará sekretářka. Je metoda drilem pro mě vhodná?
Libuše Novotná 13.8. 10:11
Ano, je. Navrhuji Vám absolvovat tzv. vstupní rozřazovací test, na základě kterého Vám doporučíme konkrétní typ/úroveň našich kurzů. Podle Vašich časových možností si poté můžete vybrat kurz dopolední, odpolední, víkendový, celotýdenní (ten nejbližší začíná např. 21.08.09) apod. Další variantou je INDIVIDUÁLNÍ časový harmonogram ušitý přímo Vám na míru. Jestliže potřebujete výsledků dosáhnout velmi rychle, tak doporučuji tzv. kombinovaný typ individuálního kurzu, tj. část prezenční (kdy na výuku docházíte nebo lektor dochází za Vámi) a část distanční (tj. e-learning formou domácího úkolu).
Leona 13.8. 09:52
Jak rychle se dostaví výsledky učení drilem?
Libuše Novotná 13.8. 10:22
Samozřejmě, že toto záleží na konkrétním přístupu k výuce každého posluchače. :-) Ale, když k nám posluchač přijde, napíše si vstupní test, tak jsme mu schopni přesně sdělit, KDY a ČEHO u nás dosáhne. Důvodem je to, že každý typ rolinovského kurzu má naprosto přesný harmonogram výuky, se kterým posluchače vždy předem seznámíme. Návaznost všech typů kurzů je navíc vždy zajištěna.
Z.S. 13.8. 09:53
Dobrý den, když jsem se učila jazyky, kterými hovořím, snažila jsem se pochopit jejich logiku, logiku větné stavby apod, a pak mi šlo učení snáze. Hodně mi pomohl i pobyt v příslušné zemi. Vaše metoda je ale jiná... nebo se mýlím?
Libuše Novotná 13.8. 10:34
Máte pravdu - na logice výkladu gramatiky jazyka je rolinovská metoda výuky postavena. Když to shrnu: Český lektor jasně a logicky (např. za pomocí tabulek či zhudebněné gramatiky apod.) vysvětlí daný gramatický jev + následným drilem, tj. ukládáním dynamických stereotypů do podvědomí získá posluchač nástroj své komunikace + poté přichází rodilý mluvčí, který se věnuje především konverzaci + ideální je, když poté samozřejmě následuje pobyt v zahraničí. Našim posluchačům můžeme slíbit, že je touto naší metodou co možná nejrychleji naučíme gramatiku poučívat v praxi - to je to nejdůležitější.
M.T. 13.8. 09:58
Dobrý den, používáte při výuce učebnice? A jaké? Vlastní? Děkuji.
Libuše Novotná 13.8. 10:52
Ano, při výuce používáme vlastní řady zpracovaných učebnic. Pro výuku dětí, žáků a studentů jsou učebnice zpracovány přesně dle jejich věku a pokročilosti - vždy s návazností v dalších školních letech, od předškoláčků, přes školáky ZŠ, SŠ, včetně přípravy na maturitu či přijímačky na SŠ a VŠ. Zpracováno je 17 základních řad učebnic (což je přes 40 různých jazykových verzí). Pro dospěláky jsou zpracovány rolinovské učebnice od "úplných" začátečníků, přes ty "chronické", až po odborně zaměřené či konverzační s rodilými mluvčími. Základní řady mají vždy učebnici Gramatiky (zpracována jako encyklopedie, aby se v ní dobře dalo hledat) a učebnici Cvičení s klíčem a učebnici Texty pro četbu. Pro firemní kurzy připravujeme také další učebnice, které jsou vždy šity přímo na míru. Pro SAMOUKY navíc máme AUDIOKURZY (manuál + CD/MP3).
Lucka 13.8. 10:01
Dobrý den, učí se drilem jenom v Rolinu, nebo vychováváte pedagogy i pro jiné jazykovky? Máte pobočky po republice?
Libuše Novotná 13.8. 11:01
Metodiku rolinovské výuky školíme pro naše lektory - máme na to ucelený systém vzdělávání. ALE v rámci různých projektů, např. environmentální výchova, školíme pedagogy ZŽ a SŠ - tzv. ekogramotnost ve výuce cizích jazyků ... nebo výuka cizích jazyků pro žáky s SPU apod. Pobočky pro výuky dětí jsou v Praze, ale po republice zatím otevřeny ještě nejsou. Výuku dospělých posluchačů zabezpečujeme v rámci celé republiky.
Jaroslav 13.8. 10:08
Jak dlouho ROLINO existuje a učí svou metodou? Měli jste i žáky, kterým dril nevyhovoval?
Libuše Novotná 13.8. 11:15
Počátky firmy sahají do roku 1989, kdy jsem získala povolení pro výuku cizích jazyků. Jazykové studio ROLINO, spol. s r. o. bylo založeno v roce 1992. A komu rolinovská metoda nevyhovuje? Těžko říct, ale možné to samozřejmě je. ALE každý posluchač, který k nám začne chodit, je vždy PŘEDEM s naší metodikou obeznámen, aby prostě věděl, co ho u nás může potkat. Navíc na konci každého kurzu nám posluchači vyplňují tzv. hodnocení, odkud my získáváme právě tu zpětnou vazbu, abychom věděli, co zákazník žádá.
Zuzana 13.8. 10:09
Jaké jazyky vyučujete?
Libuše Novotná 13.8. 11:16
Vyučujeme pro děti ANGLIČTINU a NĚMČINU + pro dospělé ANGLIČTINU, NĚMČINU a ŠPANĚLŠTINU.
brumla 13.8. 10:31
Dobrý den, kolik stojí kurzy a jak dlouho je třeba je navštěvovat, abych se opravdu naučil mluvit?
Libuše Novotná 13.8. 11:27
Konkrétní ceny jednotlivých typů kurzů jsou uvedeny na www.rolino.cz (cena od 61,- Kč za vyučovací hodinu). V ceně jsou vždy zahrnuty veškeré rolinovské učebnice a učební materiály. Zda se opravdu naučíte mluvit? Ano. Po našem I. kurzu v pořadí zvládnete gramatiku věty jednoduché, po II. kurzu souvětí atd. Především Vás naučíme hned na začátku pracovat velmi rychle se "slovesem" ve všech časových rovinách, což Vám pomůže k vyjádření defakto každé myšlenky.
Alice 13.8. 10:44
Mám problémy především s porozuměním mluvenému slovu. Jak řeší tato metoda tento problém?
Libuše Novotná 13.8. 11:34
Tento problém by v Rolinu neměl nastat, protože v naší výuce postupujete KROK ZA KROKEM. Nejdříve je vždy vysvětlena příslušná gramatika + pak následuje to stále zmiňované procvičování daných jevů drilem + pak začínáte číst a poslouchat mluvený projev. Při každé další výuce se nejdříve vše zopakuje a nabalí se nové. Tím získáváte právě ty nástroje komunikace. Nejdříve český lektor, pak rodilý mluvčí, a proto s následným porozuměním by neměl být žádný problém.
Králová 13.8. 10:51
Dobrý den, a co věk? V pokročilejším věku je učení obtížnější, alespoň mně to tak připadá, že si z naučeného méně pamatuji a zvláště jazyky mi do hlavy "nelezou":-)...
Libuše Novotná 13.8. 11:37
Žádný problém!!! Věřte mi!!! Nejstarší naší posluchačce bylo 86 let - důležitá je vždy motivace - ona konkrétně jela do zahraničí za vnoučaty. Držím Vám palce!!!
Zdeněk J. 13.8. 11:01
Dobrý den, zažil jsem drilling v angličtině a je to fakt fantastická metoda, naučila mluvit i mě, jazykově zcela natvrdlého. Čím se liší a čím je obohacena metodika "ROLINO" ve srovnání s klasickým přístupem?
Libuše Novotná 13.8. 11:52
Jsem ráda, že máte s používáním drilu dobré zkušenosti. Rolinovská metoda nespočívá jen v samotném drilu. Dril je součástí metody a cestou, jak dostat důležité gramatické jevy včetně slovní zásoby co nejdříve do podvědomí, tzn. dostat do praxe, začít v cizím jazyce komunikovat. A čím se Rolino ještě odlišuje? Zatímco při klasickém způsobu výuky se nejprve naučíte např. přítomný čas slovesa a dlouhou dobu si rozšiřujete slovní zásobu a rádoby „konverzujete“ pouze v přítomnosti, v Rolinu Vás od počátku naučíme používat sloveso naprosto automaticky ve všech časových rovinách. Samozřejmě slovesa nikdy neprocvičujeme samostatně, nýbrž vždy ve spojení s dalšími slovními druhy, prostě ve větě. Tak se seznámíte s danými gramatickými jevy a navíc si takto rozšiřujete slovní zásobu.
 
Autoři: