V podnikání jde o harmonickou součinnost všech hráčů v onom orchestru zvaném firma. Pokud chce firma změnit stagnaci nebo dokonce snižování prodejů, zvláště dochází-li k tomu i ve srovnání s konkurenty, měla by se především ptát, proč tomu tak je. Ale i pokud dojde k tomu, že to jediné nebo to hlavní, co je třeba zlepšit, je práce obchodního oddělení, musí firma hledat takové cesty ke stimulaci výkonu obchodníků, které nebudou prvoplánové. A které dají obchodníkům možnost pozitivně působit i na ostatní oddělení. Přece jen - obchodníci jsou v...
Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce IHNED.cz
Chcete si přečíst celý článek?