V zájmu úspor se pak začnou škrtat investice vynakládané na podporu rodinného zázemí zaměstnanců. Taková opatření však mají negativní důsledky. Pod pojmem personální politika orientovaná na podporu rodiny se rozumí v první řadě nabídka určitých služeb. K nejznámějším patří mateřská dovolená nad rámec zákonem dané délky dovolené, otcovská dovolená, pružné režimy práce na podporu péče o rodinu (například práce na částečný pracovní úvazek práce z domova, poradenské služby, služby v péči o rodinné příslušníky). Ke komplexní rodinné politice patří...
Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce IHNED.cz
Chcete si přečíst celý článek?