V tomto článku se soustřeďme na to, jaké typy lidí by ve vaší síti neměly chybět. Zde je přehled "top 10":

Mentor. Člověk, který dosáhl toho, čeho chcete dosáhnout vy. Můžete se učit z jeho úspěchů i z chyb. Vztah s ním vám nabídne nový úhel pohledu na vše, co je pro vás důležité.

Kouč. Člověk, který je vám nápomocen v různých obdobích vašeho profesionálního života. Může vám hodně pomoci zejména při přípravě důležitých rozhodnutí a při potřebě změny.

Odvětvový odborník. V oblasti vašich zájmů má odborné informace na úrovni nebo má přístup k takovým informacím. Pomůže vám v tom, že budete dobře informováni o všem, co se v odvětví děje a jaký další vývoj lze očekávat.

Znalec trendů. Někdo mimo vaše odvětví, kdo má vždy dobrý přehled o nejnovějších trendech a megatrendech i módních vlnách. Díky němu vás nezaskočí nic, o čem mohou mluvit druzí lidé,. Z rozhovorů s člověkem tohoto typu můžete získat cenné podněty.

Spojovatel. Má přístup k mnoha různým lidem, kteří mají informace, vliv nebo rozhodují o zdrojích. Jakmile narazí na něco, co by pro vás mohlo být důležité, dá vám vědět. Pomůže vám objevit a využít příležitosti, které ostatní snadno přehlédnou.

Idealista. S člověkem tohoto druhu můžete společně snít. Bez ohledu na to, jak nekonvenční je vaše nejnovější myšlenka, ten člověk vám může pomoci najít způsob, jak ji uskutečnit.

Realista. Protipól idealisty. Realistu nutně potřebujete, aby vám pomohl dostat vše do mezí reálných možností. Nemá to ale být člověk, který zničí vaše sny. Naopak. Realista vás přiměje k tomu, abyste našli způsob, jak je uskutečnit.

Vizionář. Váš velký inspirátor. Má hodně společného s idealistou. Může vám pomoci představit si hlavní rysy plánu k uskutečnění vašich cílů. Jedno osobní jednání s vizionářsky založeným člověkem může způsobit změnu vaší myšlenkové orientace i vašeho života.

Partner. Je na podobné pozici nebo má podobné profesionální a životní cíle jako vy, můžete s ním sdílet svoje úspěchy i prohry. Partneři většinou sdílejí i zdroje, příležitosti a informace.

Napodobovatel. Někdo, koho můžete mentorovat vy. Někdo, komu můžete pomáhat na základě svých zkušeností. Jeden z nejlepších způsobů, jak se přesvědčit, že něčemu opravdu rozumíte, je schopnost vysvětlit to druhé osobě. A někdy jeden z nejlepších způsobů motivace k překonávání překážek spočívá v tom, že ve vaší blízkosti je někdo, kdo se zájmem sleduje, jak si vedete.

Určitě budete chtít, aby ve vaší síti vztahů bylo víc než deset lidí. V každém případě by to však měla být síť různorodá se zastoupením lidí z různých odvětví, z různých věkových skupin a s různým osobním příběhem. Zahrnout do své sítě vztahů jen lidi z oblasti vašeho současného profesionálního zaměření není dobré, protože to zužuje rozsah potenciálních podnětů, informací, příležitostí.

Jak začít? Nejlépe tak, že si vyhodnotíte vaši současnou síť vztahů a pak začnete systematicky doplňovat chybějící články.


Podle www.educity.cz
29.7.2010; výtah -pn-

Autoři: - pn -