Kde nejlépe schováte mrtvolu? Mezi spoustu jiných mrtvol. Tato osvědčená poučka se mnohokrát uplatnila - v praxi i literatuře. Při živelných pohromách, válečných konfliktech či obřích haváriích vzniká ideální situace k odstranění nepohodlných spoluobčanů. Málokdo v chaosu po kata-strofě řeší, zda na dotyčného spadla palma nebo tupý předmět vedený něčí cílevědomou rukou. Stejný princip se uplatní i při méně krvavých zále-žitostech. Časy, kdy se utajovalo zamlčováním fakt, minuly. Daleko lepší je tato fakta zveřejnit. Nejlépe na straně 2843...
Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce iHNed.cz
Chcete si přečíst celý článek?