Kromě údajů ukládaných ve firemních databázích vzrůstá také počet dokumentů, které jsou dostupné prostřednictvím webu a které se také archivují. Se zvětšujícím se počtem textových dokumentů se zvyšuje tlak na rychlejší získání informací z těchto materiálů. Požadavky na rychlou orientaciřeší techniky pro třídění dokumentů, které pomocí shlukování, filtrování a sumarizace extrahují klíčové informace. Tato problematika se nazývá text mining neboli dolování informací z textových dat.

Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce iHNed.cz
Chcete si přečíst celý článek?