Příkladem je životní koučování, které pomáhá klientům řešit osobní a rodinné problémy, předcházet jim a vyjasnit si životní směřování. Jaký to má význam z hlediska pracovní angažovanosti? Práce a mimopracovní život jsou spojité nádoby. Zlepšení v jedné oblasti vytváří lepší předpoklady k úspěšnosti v druhé oblasti. A zhoršení působí opačně. Lze tedy říci, že investice do životního koučování může přinést pozitivní efekty v pracovní angažovanosti a stabilizaci lidí ve firmě.

Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce iHNed.cz
Chcete si přečíst celý článek?