Existuje ale i jiná možnost. Můžeme se opřít o modely vytvořené různými vědními disciplinami a aplikovat je na firmu jako sociální systém. Pokud si správně vybereme, zjistíme, že pak věci fungují překvapivě dobře.

SYSTEMICKÉ CHÁPÁNÍ FIREMNÍ KULTURY

Velmi užitečný a úspěšný je tzv. systemický přístup. Tento přístup využívá poznatky z různých oborů a nachází pro ně konkrétní aplikace. V současné době je nejrozvinutější na poli psychoterapie a koučování, stále více se prosazuje v oblasti managementu a marketingu.

Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce iHNed.cz
Chcete si přečíst celý článek?