Proč vůbec investovat do projektu virtualizace, když dnes naše IT funguje i bez ní? Ano, funguje, otázkou ale je, jak. Podíváme-li se na využití infrastrukturních prostředků, zejména pak serverů, statistiky ukazují, že jejich průměrné vytížení je dnes na úrovni 5 až 15% jejich výkonu. Proč tak málo? Jednak proto, že IT musí dimenzovat systémy na základě hodnot, které jsou požadovány v provozních špičkách - to může být jen několik minut denně nebo po nějakou omezenou dobu v určitém období. Například u obchodních firem je to před Vánocemi. Po zbytek času pak tato zařízení zůstávají využita jen minimálně, ale přesto jsou v provozu - tj. spotřebovávají elektrickou energii na napájení, chlazení prostředí, ve kterém jsou umístěny, a dále také napájení a chlazení okolní infrastruktury, do které musí být připojeny. Dalším důvodem pro toto předimenzování je ale i to, že IT musí nakupovat svou infrastrukturu obvykle s výhledem na následujících 4 až 6 let a odhadovat, jak porostou výpočetní a provozní nároky v tomto období.

Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce iHNed.cz
Chcete si přečíst celý článek?