V samotném systému personálních rezerv je několik základních částí, které je nutné vždy pečlivě dořešit v souladu s ostatními personálními organizačními dokumenty podniku. Předně je to výběr do personálních rezerv, za druhé je to hodnocení jejich práce, za třetí je to získávání externích personálních rezerv a za čtvrté je to vzdělávání a rozvoj personálních rezerv.

V podstatě všechny související personální činnosti jsou v permanentním pohybu, do určité míry se v každém podniku již vykonávají a jako celek představují určitý stupeň vývoje celé personalistiky a jejího postavení v podniku. V této souvislosti je nutné vždy vážit, v jaké fázi vývoje je celá personalistika v daném podniku. Pracovně jsme zavedli následující fáze: "česká" úroveň (C), "evropská" úroveň (E) a "americká" úroveň (A). Pokud jde o úroveň (A), zařadili jsme ji jen pro potřeby srovnání a pro vysvětlení, proč jsou jednotlivá řešení z převažující zahraniční odborné literatury zatím většinou nepoužitelná.

Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce IHNED.cz
Chcete si přečíst celý článek?