Dostupné statistiky uvádějí znepokojující čísla o dopadech podvodů. Podle nejnovějšího průzkumu Surveilligence o výskytu podvodů v Česku a na Slovensku téměř polovina firem, které je odhalily, utrpěla ztrátu větší než 50 000 EUR. Zahraniční průzkumy nejsou o nic optimističtější - podle evropské verze průzkumu ACFE za rok 2010 dosáhla průměrná výše ztrát běžné firmy 5 procent jejího ročního obratu. Ztráty z podvodů jsou tedy již tak veliké, že se firmám vyplatí investovat do detekčních a preventivních programů.

Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce iHNed.cz
Chcete si přečíst celý článek?