Nové paradigma zní: Spotřebitelé sami jsou hlavním zdrojem produktových inovací. Nikoliv anonymní trh. K takovým výsledkům podle časopisu MIT Sloan Management Review nedávno dospěly reperezentativní průzkumy provedené ve Spojených státech, Velké Británii a v Japonsku.

Tyto průzkumy ukázaly, že ve všech těchto třech vyspělých zemích spotřebitelé "inovují", tedy nějakým zůsobem modifikují produkty, které používají, činí tak v daleko větší míře, než jak se předpokládalo, a vynakládají na to i poměrně značné částky.

Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce iHNed.cz
Chcete si přečíst celý článek?