Podniková strategie, což je hlavní téma tohoto čísla, představuje současně i hlavní téma Moderního řízení jako takového. Všichni manažeři vědí, že dobře nastavená a kvalifikovaně realizovaná strategie je alfou i omegou úspěchu jejich firmy. A, jak už jsem několikrát na tomto místě zmiňovala, jako velký problém vnímají fakt, že totálně chybí strategie dalšího směřování České republiky. Nikdo se zatím neobtěžoval definovat, jaké místo na světovém ekonomickém poli chce tato země hrát a jak tohoto cíle dosáhneme. Obecné řeči o konkurencechopnosti a znalostní společnosti vypadají možná hezky na powerpointových prezentacích, ale jejich reálný efekt, nenásledují-li konkrétní kroky, je nulový.

Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce iHNed.cz
Chcete si přečíst celý článek?