Moderní řízení je časopis o managementu. Zeptám se tedy: odráží se nějak na lidském mozku schopnost vést?

Říká se, že existují dva základní směry vedení. Jeden je tzv. inspirativní, neboli charizmatický, druhý můžeme nazývat personalistickým. V některých organizacích jsou výsledky obou stylů málo rozlišitelné. Pro řadu organizací však platí, že plodnější je styl první, charizmatický. Ten spočívá ve schopnosti sdělit vizi, získat spolupracovníky. Jeho podstatou je distribuce moci a vlivu ve skupině. Top management se chová jako kooperující skupina, kde je málo vyjádřená hierarchizace. Personalistický styl vedení má daleko větší podíl narcistických rysů, pracují v něm lidé, kteří bývají spíše poslušní, mívají nižší míru sebeúcty, což ovšem neznamená, že nemůže jít o skupinu vysoce efektivní. Starší experimenty, které zkoumaly účinnost obou stylů vedení, tuším, že v pojišťovnictví, nezjistily žádné podstatné rozdíly v efektivitě. Značné rozdíly ovšem existují v případě vedení vědeckých týmů či armádních skupin.

Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce iHNed.cz
Chcete si přečíst celý článek?