studenti 2
studenti 2

 

Ing. Barbora Joudalová, MBA
Vedoucí katedry managementu Program MBA, Masarykův ústav vyšších studií

studenti 2

Na začátku byla zvědavost a přání pokračovat ve vzdělávání - proto jsem měla zájem o práci na MÚVS.
S příchodem nového ředitele naší organizace a následnými změnami mi byla nabídnuta možnost vést katedru managementu, pod kterou spadá i program MBA. Protože jsem do té doby měla jeden z ročníků MBA na starosti a několik let byla u toho jak se druzí systematicky vzdělávají, tak jsem si řekla, že s vyšší pozicí je třeba si vzdělání doplnit a svým způsobem se vyrovnat těm, kteří k nám studovat chodí. Navíc se to ukázalo jako zajímavý marketingový moment, protože pokud někoho lákáte ke studiu a z vlastní zkušenosti víte, co to vše obnáší, lépe hledáte argumenty proč vlastně dál studovat a co je s tím vše spojené. Navíc máte velmi podrobné znalosti z obou stran - jak z té "organizační", tak z té "posluchačské". Pokud mám hovořit o tom, co konkrétně mi MBA dalo, tak v mém případě nejde přímo o nové poznatky (jsem absolventkou Mezinárodních vztahů na VŠE s praxí v marketingu a personálním poradenství), ale o propojení různých manažerských oblastí a disciplin a v neposlední řadě bych chtěla zdůraznit i možnost seznámit se s různými úhly pohledů na stejnou věc nejen od lektorů, ale i od spolužáků.

Autoři: