120319_HX_11_1.jpg


Vyplynulo to z průzkumu, který realizovala agentura GfK Czech pro společnost Henkel ČR. Její hlavní zjištění byla zveřejněna v rámci konference Fórum pro udržitelné podnikání 2012.
Celkem 71 % firem působících v ČR má dlouhodobou strategii v oblasti udržitelného rozvoje. 91 % respondentů uvedlo, že pro nejvyšší vedení jejich firmy je to vysoce aktuální téma. „Udržitelnost je na pořadu dne už i v České republice. Dle průzkumu je to především zásluhou mateřských centrál českých poboček. V zahraničí jsou hlavními hybateli vývoje zákazníci a politici,“ uvedla Hana Říhová, ředitelka pro obchod a marketing GfK Czech. Čeští politici jsou podle ní naopak k udržitelnosti vyloženě rezervovaní a nevyvíjí dostatečnou aktivitu. To potvrzuje i fakt, že jako největší překážku při realizaci strategií udržitelnosti uváděli dotazovaní nejčastěji nedostatečná vládní opatření.
Celkem 79 % firem změnilo v posledních třech letech postoj k udržitelnosti. „Výsledky ukazují, že motorem aktivit jsou obecně finanční důvody. Firmy si chtějí udržet konkurenceschopnost a být stále atraktivní pro zákazníky. Právě v aktivitách udržitelného rozvoje vidí příležitost,“ řekla Hana Říhová.
Mezi hlavními faktory, které ovlivňují chování organizace z hlediska udržitelného rozvoje, respondenti nejčastěji zmiňovali konkurenceschopnost (77 %), rostoucí cenu surovin (55 %) Zvýšené aktivitě odpovídá i rostoucí objem financí pro tuto oblast. V uplynulých třech letech navýšilo své investice do projektů udržitelného rozvoje celkem 58 % českých firem. S výhledem do budoucna je to podobné. Navýšení objemu financí plánuje 55 % firem, 19 % ho nezmění, dalších 19 % zatím nedokáže odhadnout vývoj a pouze 7 % firem plánuje snížení.
Firmy si zároveň uvědomují svou odpovědnost vůči budoucím generacím a životnímu prostředí. Dle průzkumu se firmy v otázce udržitelnosti nejvíce zaměřují na snižování spotřeby energie (77 %), snižování produkce odpadu (70 %) a zdůrazňování vztahu udržitelnosti k firmě a jejím produktům (59 %) společně se zdůrazňováním tématu ve vztazích se zákazníky a dodavateli (59 %).

Autoři: