Klíčem ke zlepšení byznysu firem se v roce 2012 stane především zefektivňování marketingových kampaní, lepší způsoby oslovení a udržení si zákazníka i využití a propojení všech dostupných dat a IT v obchodu a marketingu. Žádané budou i redesigny webů a jejich mobilní verze.

Vyplynulo to z predikce trendů v oblasti obchodu a marketingu, kterou zveřejnila společnost Optimics, jež se zaměřuje na obchodní výkonnost webů a online byznysu.

Vzhledem k přetrvávající ekonomické nejistotě v eurozóně by podle ní firmy měly dále pokračovat v optimalizaci a snaze o dosažení maximální efektivity. A to i v oblastech, které zatím zůstaly snahou o úspory často opomíjeny.

Růst tlaku na efektivitu přinesla již první novodobá ekonomická krize vrcholící v roce 2009. Firmy ve snaze ušetřit tehdy na krizi často reagovaly bezhlavými škrty v oblasti nákladů a souvisejícím propouštěním, což jim však přineslo také pokles obratu. Bylo pro ně pak ovšem výrazně obtížnější znovu nastartovat hospodářský růst.

"Organizace by se proto měly v současnosti spíše zaměřit na investice, které jim pomohou dlouhodobě více vydělat. To bude znamenat osvojení si nových metod práce, zejména v oblasti online marketingu, který na rozdíl od jiných oblastí stále obsahuje dostatek prostoru ke zlepšení. Online marketing bude potřeba provádět více sofistikovaně, s detailním vhledem do věcné problematiky i dat. Navíc je třeba se oprostit od nepodložených rozhodnutí, které často této oblasti dominovaly," uvedl Jiří Brázda, vedoucí analytik společnosti Optimics.

Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce iHNed.cz
Chcete si přečíst celý článek?