Strategický finanční plán odráží dopad realizace vytyčených strategických cílů do ekonomických výsledků společnosti. Finanční plán se tím stává finančním vyjádřením strategie.

Smyslem strategického plánu je ověřit, zda je reálné dlouhodobě dosahovat očekávané výkonnosti společnosti. Strategický finanční plán se zpracovává, vzhledem k dlouhodobému časovému horizontu, v nízkém detailu členění. Tvorba strategického finančního plánu je nedílnou součástí přípravy anebo aktualizace podnikatelské strategie. Při této činnosti také dochází k identifikaci hlavních podnikatelských rizik. Strategický finanční plán je založen na finančních předpokladech vývoje trhů, kurzů, inflace, úrokových sazeb, mezd a dalších vlivů vyjádřených financemi. Roční plán pak detailněji rozpracovává strategický plán a podnikatelskou strategii, a to o nefinanční ukazatele s vyššími nároky na detail. Roční plán finančně vyjadřuje schopnost dosahovat vytyčených strategických cílů. Stra-tegický a roční finanční plán jsou tak základními nástroji nejen pro finanční řízení podniku. Plány pomáhají ověřovat podnikatelské hypotézy, modelovat možné situace a reakce na ně.

Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce iHNed.cz
Chcete si přečíst celý článek?