3 narodni konference o PZ 3
3 narodni konference o PZ 3

Ve dnech 23. a 24. května 2012 se v Národní technické knihovně v Praze uskutečnila 3. národní konference o podporovaném zaměstnávání s mezinárodní účastí, pořádaná Českou unií pro podporované zaměstnávání (ČUPZ). Akce se konala v rámci projektu Zavádění evropských trendů v oblasti zaměstnávání znevýhodněných osob do české praxe.
Příspěvky přednesli zástupci zahraničních partnerů projektu, organizací BAG UB a Dabei Austria, německého a rakouského protějšku ČUPZ. Účastníci konference se měli možnost seznámit se systémem zaměstnávání osob se zdravotním postižením a legislativním ukotvením služby PZ v obou partnerských zemích.
Velký úspěch měly workshopy představující nástroj „plánování zaměřené na člověka“ v německé a české praxi. Zejména vystoupení pana Marcela Haacka a jeho pracovního konzultanta pana Gerda Maschmanna účastníky konference velmi oslovilo, bylo inspirativním příkladem profesionální spolupráce, v jejímž středu stojí klient. Pozitivní ohlas měly i další příspěvky, představující metody práce či specifika přístupu k různým cílovým skupinám v podporovaném zaměstnávání.
Součástí dopoledního bloku 2. dne bylo vystoupení zástupce vzdělávací společnosti firmy EDOST, s.r.o., který účastníky konference seznámil s projektem PREGNET, Regionální sítě spolupráce v pracovní rehabilitaci.
Pozornost byla věnována také otázce spolupráce se zaměstnavateli. V rámci diskuse se představili zástupci firem Art Deco Imperial Hotel a Česká spořitelna, kteří se s přítomnými podělili o své zkušenosti se zaměstnáváním osob se znevýhodněním.
Bližší vhled do problematiky života lidí se zdravotním postižením přinesl v rámci konference promítnutý dokumentární film Přibližování (autora Tomáše Škrdlanta), jehož cílem je – řečeno slovy tvůrců – pomoci rozpouštět bariéry, které okolo lidí s postižením vznikají.
Celou akci uzavřelo podnětné, prakticky zaměřené vystoupení zástupkyní organizace Wien Work, která patří v Rakousku mezi úspěšné sociální firmy, zároveň však nabízí služby, zahrnující podporu klientů při vstupu na otevřených trh práce.

Lenka Smrčková

Autoři: