Nedávné výzkumné studie ukazují, že když lidé pracují s pozitivním postojem, výkonnost téměř na všech úrovních (produktivita, kreativita, angažovanost) se zlepšuje. Nicméně, jak píše Shawn Achor v časopise Harvard Business Review (1), pocit štěstí a spokojenosti při práci patří k nejméně pochopeným motivátorům výkonnosti.

Většina lidí například věří, že teprve po úspěchu vzniká vnitřní stav, v němž se cítíme šťastní. Například: "Jakmile budu povýšen, budu šťasten." Nebo: "Jakmile se mi podaří splnit prodejní cíl, budu se cítit skvěle." Úspěch je však pohyblivý cíl. Jakmile splníte jeden cíl, laťka dalších cílů se zvedne. Pocit štěstí odvozený ze splnění cíle je proto pomíjivý.

Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce iHNed.cz
Chcete si přečíst celý článek?