Z pohledu projektového manažera je při výběru rozumné vyhodnotit svou dosavadní praxi, zkušenost a znalost a vybrat si adekvátní typ a stupeň certifikace, o který hodlá usilovat. Který ze standardů je nejčastěji zastoupen v okolí? Případně na kterém ze standardů je založena metodika řízení projektů zákazníka? Který přinese nejvyšší přidanou hodnotu? Který se objevuje v nejvíce výběrových řízeních na pozici projektového manažera?

Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce iHNed.cz
Chcete si přečíst celý článek?