Metody založené na signaturách sloužící k zastavení útoků na síti nebo šíření virů jsou v kombinaci s ochranou klientských stanic antiviry nebo antispyware už obecně rozšířené a používané. V několika posledních letech se však ukazuje, že ochrana založená na tomto přístupu není dostatečná. Správci IT oddělení se stále častěji setkávají se situacemi, kdy na trhu dostupné ochranné softwary neodhalí vzniklý problém. Typický příklad uvádí Jihomoravské inovační centrum:  „Umísťování na blacklisty pro nás znamenalo značné komplikace jak z pohledu zaměstnanců tak partnerů a zákazníků,“ říká Jiří Vala, manažer ICT JIC. „Řešením problému jsme trávili řádově desítky hodin, ale jeho příčinu se nepodařilo odhalit. Nezbylo nám než při každém incidentu pracně odstraňovat naši IP adresu z blacklistů.“

Současný stav ochrany firemních dat

Mezi nejrozšířenější bezpečnostní řešení dnes patří antiviry a systémy detekce průniků. Jejich společným jmenovatelem je vyhledávání nežádoucích kódů, resp. útoků, na základě signatury, kterou je nutné znát. Navíc nejde jen o viry, existuje celá řada potenciálně nebezpečných aplikací a aktivit uživatelů, které mohou narušit stávající bezpečnostní opatření nebo umožnit únik citlivých informací, aniž by to bylo prvotním záměrem uživatele. Samostatnou kapitolou je pak využívání prostředků zaměstnavatele k soukromým či nelegálním účelům, jako je např. šíření autorsky chráněného obsahu.

Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce iHNed.cz
Chcete si přečíst celý článek?