1. Zaměření a forma vzdělávání

Ve vzdělávání obchodníků by měly převažovat aktivity zaměřené na rozvoj komunikačních a dalších měkkých dovedností. Znalost produktů a firemních procesů jsou nezbytným předpokladem úspěchu. Nebudou-li však obchodníci umět "prodat" sami sebe a získat si klienta, výsledky nepřijdou.

Také forma vzdělávání by měla rozvoj komunikačních dovedností obchodníků cíleně podporovat. Vhodné jsou takové programy, kdy jsou obchodníci do procesu vzdělávání aktivně zapojováni. Semináře s vysokým stupněm interaktivity nebo přímo workshopy, kdy si obchodníci pod vedením moderátora na vhodná řešení postupně přicházejí, následně ho prezentují před skupinou a v diskusi obhajují. Větší zastoupení ve vzdělávacích programech by měly mít i tréninky týkající se konkrétních dovedností s bezprostřední rozvojovou zpětnou vazbou. Nácviky konkrétních situací v bezpečném prostředí i Trainingy On the Job.

Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce iHNed.cz
Chcete si přečíst celý článek?