I pro menší společnosti se již stává zvykem, že používají sofistikované informační systémy, které podporují interní procesy a fungování firmy. Přidaná hodnota elektronických úkonů je zjevná - nižší náklady, vyšší rychlost, snazší dostupnost atd. Bohužel však náš právní řád neumí tak rychle reagovat na dynamicky se měnící prostředí a vznik nových technologií, což může mít za následek ztížení či ohrožení vymahatelnosti práva v obchodním styku. Smyslem tohoto článku je jen stručně nastínit možné problémy, se kterými se společnosti mohou setkat v souvislosti s elektronickými nástroji, a předložit návrh základních doporučení, jak efektivně využívat elektronické prostředky a neohrozit tím šance na úspěch v případě sporu.

Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce iHNed.cz
Chcete si přečíst celý článek?