Vystudoval jste Vysokou školu ekonomickou – mezinárodní vztahy. Po škole – v polovině 90. let – jste však začínal jako konzultant, zejména v oblasti controllingu. Co vás na této oblasti především zaujalo? A jak se dnes s odstupem času díváte na to, že v poradenství působí hodně malých lidí bez zkušeností z praxe?
Myslím si, že konzultant by dnes už měl mít určité životní zkušenosti a praxi v podnikání. Ale tehdy byla úplně jiná doba. Controlling byl pro většinu manažerů zcela neznámým pojmem. Tím čerství absolventi školy získali konkurenční výhodu. Na druhé straně ve firmách existoval obrovský potenciál na zlepšení práce – zprůhlednění nákladů a nákladové struktury společnosti, aby se společnosti vůbec dozvěděli, za jaké náklady skutečně vyrábějí a jaká je reálná marže, kterou na produktu získávají. Klasicky jsem začínal na juniorské pozici a teprve časem jsem se propracoval na senior konzultanta a manažera. Bylo pro mne nesmírně důležité, že jsem mohl při této práci poznat praxi z více firem.

Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce iHNed.cz
Chcete si přečíst celý článek?