Podle tohoto konceptu je nesmírně důležité sdílení vědomostí a podpora vzájemné spolupráce v týmech nejrůznějších velkostí.

Jak již bylo řečeno, jedním ze základních principů je přesunutí centra vzdělávacího procesu z osobnosti učitele k osobnosti žáka. Učitel již není jakýmsi vševědoucím "guru", ale spíše průvodcem, který žákovi pomáhá na cestě, jíž si student sám zvolil. Heutagogika respektuje fakt, že k cíli nevede jen jedna cesta a každý má svůj způsob a své tempo, jak vytčených cílů dosahovat.

Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce IHNED.cz
Chcete si přečíst celý článek?