Argumentace ve prospěch vysoké vzdělanosti se zdá být samozřejmá. Vzdělanější lidé jsou produktivnější, o čemž svědčí jejich platy, ekonomika vybavená vzdělanějšími pracov-níky bude proto nutně bohatší. Význam vzdělání zdánlivě dokládají i srovnání s chudšími státy, s kratší školní docházkou, menšími podíly osob s vyšším vzděláním, apod.

Bližší pohled i konkrétní údaje však tuto argumentaci zpochybňují. "Zmasovění" vyššího, resp. vysokoškolského vzdělání ve skutečnosti není pro vzestup produktivity zdaleka tak důležitý, jak se často předpokládá. Vztah mezi zvyšováním průměrné úrovně vzdělání a národní prosperitou je spíše slabý a nepřímý.

Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce iHNed.cz
Chcete si přečíst celý článek?