Firmy se bojí nabírat nové lidi kvůli vysokým nákladům na jejich případné propuštění – Ilustrační foto
Firmy se bojí nabírat nové lidi kvůli vysokým nákladům na jejich případné propuštění – Ilustrační foto
autor: Shutterstock

Ve srovnání se státy východní Evropy je však tuzemská doba splatnosti stále nejdelší. Z průzkumu dále vyplývá, že faktury byly tuzemským firmám hrazeny o 8 dní později, než v loňském roce. Výrazně také narostl počet nedobytných pohledávek.


Hlavní zjištění průzkumu:
Průměrná doba splatnosti faktur se snížila o 13 dní
Průměrná doba inkasa pohledávek se prodloužila o 8 dní
26 % všech zakázek bylo fakturováno s odloženou splatností (oproti 32 % v roce 2012)
Nedobytné pohledávky zaznamenaly 76 % nárůst
Pouze 18 % českých firem umožňuje prodej na úvěr
Klesající poptávka po výrobcích a službách je udávána jako nejčastější důvod ohrožení ziskovosti firem
Podle průzkumu  je z celkového objemu faktur firmám pozdě uhrazena více než čtvrtina. Platí to jak pro faktury vystavené tuzemským odběratelům, tak pro zahraniční odběratele. Přesto jde o pozitivní číslo, protože oproti loňskému roku se snížil počet pozdě zaplacených pohledávek o 6 %. „Největší podíl pohledávek po splatnosti mají české firmy zabývající se velkoobchodem, maloobchodem a také firmy z oboru stavebnictví a návazných oborů,“ informuje Markéta Stržínková, ředitelka pojišťovny Atradius pro střední a východní Evropu.
Průměrná lhůta splatnosti, kterou české firmy poskytují svým zákazníkům, dosahuje 36 dní od data vystavení faktury (pokles z loňských 44 na 33 dní u domácích faktur a z 53 na 38 u zahraničních faktur). Přesto jde o nejdelší lhůtu splatnosti ze všech zkoumaných zemí východní Evropy. Nejdelší lhůty splatnosti poskytují svým firemním zákazníkům české firmy ve výrobním sektoru (v průměru 42 dní), zatímco nejkratší ve finančním sektoru (29 dní). Průměrná doba inkasa, tedy doba do zaplacení faktury, je přitom u českých firem 40 dní (32 dní v roce 2012). To je mírně pod průměrem zemí východní Evropy (49 dní). Ještě hůře na tom jsou země západní Evropy, kde je průměrná doba inkasa celých 57 dní.
Výsledky průzkumu zaznamenaly také vysoké procento neuhrazených faktur po více než 90 dnech (5 % tuzemských a 6 % zahraničních). „Důsledkem tohoto trendu je, že se v porovnání s loňským rokem průměrná celková hodnota nedobytných pohledávek nahlášená českými respondenty téměř zdvojnásobila. Důvodem odepsání pohledávky bývá nejčastěji bankrot nebo ukončení podnikatelské činnosti firmy,“ vysvětluje Stržínková. Domácí nedobytné pohledávky narostly z 2,8 % na 4,5 % a zahraniční z 2,2 % na 4,2 %. Potíže s likviditou uvádějí jako důvod zpoždění plateb tuzemští zákazníci. U nedobytných zahraničních pohledávek za firemními zákazníky většinou selhaly pokusy o vymožení.

Firmy v České republice nabízejí možnost prodeje na úvěr tuzemským i zahraničním firemním zákazníkům ve výrazně menší míře než před rokem. Z celkového objemu zakázek dodaných zahraničním a tuzemským firmám jich bylo na úvěr poskytnuto pouze 18 % (31 % v roce 2012). Průměrný údaj pro východní Evropu (57 %) a pro západní Evropu (45 %). „Tento trend je pravděpodobně důsledkem nízké poptávky obchodních partnerů v tuzemsku i ostatních zemích EU, kterou české firmy v poslední době výrazně pociťují,“ vysvětluje Stržínková.

Země

Nedobytné pohledávky

Maďarsko

1,7 %

Nizozemí

2,3 %

Slovensko

2,6 %

Dánsko

2,8 %

Belgie

3,6 %

Německo

3,7 %

Švédsko

3,9 %

Španělsko

4 %

Česká republika

4,5 %

Velká Británie

4,8 %

Irsko

5,4 %

Švýcarsko

5,6 %

Rakousko

5,7 %

Polsko

5,8 %

Francie

6 %

Řecko

6,3 %

Turecko

6,7 %

Itálie

7,6 %

Autoři: