Projektový manažer je zodpovědný za dosažení cíle projektu. V terminologii projektového řízení (PM) se musí snažit o naplnění trojimperativu, tedy o dodání díla v očekávané kvalitě, ve stanoveném čase a za vymezené finanční prostředky, nejlépe ještě při uspokojení zainteresovaných stran. V cestě mu však stojí mnoho překážek, které se schopný manažer snaží včas identifikovat, např. v analýze rizik. Mezi nejčastější rizika ohrožující úspěch projektu obvykle patří nedostatečné pochopení požadavků zákazníka, neadekvátní podpora vedení, špatné plánování projektu, slabé řízení projektu, nevyužívání adekvátních metod projektového řízení a mnoho dalších skutečností. Jen v malém počtu informačních zdrojů lze nalézt názor, že rizikem projektu může být sám projektový manažer. V nich se pak mluví spíše o vlivu jeho nedostatečných znalostí profesionálních metod PM. Ale mohou být rizikem osobnost, zdravotní stav či rodinné vztahy projektového manažera? A co jeho schopnost řízení sebe sama a svého času? Především na ni se v tomto článku zaměříme.

Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce IHNED.cz
Chcete si přečíst celý článek?