Firma Lugi
Firma Lugi
autor: HN – Jiří Koťátko

Malé a střední firmy netrpí nedostatkem sebevědomí. Stále více se ujišťují o tom, že jsou dostatečně vybaveny na úspěšné konkurování větším firmám a dokonce oproti nim mají jisté výhody. „Hlavním zjištěním studie je to, že úspěšné malé a středně velké podniky jsou stejně jako velké nadnárodní korporace ovlivněny rostoucí globalizací, nelítostnou konkurencí a informovanějšími zákazníky na nových trzích,“ uvedl Eric Duffaut, president Global Ecosystem and Channels společnosti SAP. „V novém mezinárodním, respektive globálním, prostředí potřebují SME stále častěji k dosažení svých cílů, rozvoji obchodu a konkurenceschopnosti prostředky, které poskytují technologické inovace a obchodní sítě.“Průzkum se týkal společností s ročním obratem pohybujícím se mezi 20–750 miliony amerických dolarů. Studie vznikla na základě dotazování 2 100 představitelů malých a středních podniků v 21 zemích, včetně České republiky.
Za zmínku stojí především následující zjištění:
- Očekává se růst SME mimo jejich domácí trhy a zároveň rostoucí globální konkurence doma. Počet firem, které v následujících třech letech očekávají, že vytvoří 40 procent svého obratu v zahraničí, vyskočil o 36 procent. V šesti a více zemích již dnes podniká 15 procent respondentů. Na základě odpovědí v průzkumu se očekává, že se tento údaj v příštích třech letech vyšplhá na 35 procent. Více než čtvrtina respondentů řadí mezi tři nejdůležitější trendy ovlivňující jejich dnešní podnikání globální konkurenci. 59 procent dotazovaných říká, že dnes soupeří s většími společnostmi více než v minulosti.
- SME vytvářejí sítě po celém světě. Více než polovina respondentů říká, že stále častěji vytvářejí partnerství s dodavateli sídlícími v zemích mimo jejich domácí trhy. Podobný počet jich stále více spolupracuje s jinými firmami pomocí online obchodních sítí a platforem, které pomáhají v inovaci a růstu. Téměř 40 procent malých a středně velkých podniků uvádí strategická partnerství a spojenectví jako klíčový prvek při přetváření svých společností pro globální trh. Firmy rozvíjejí spolupráci přes online obchodní sítě a platformy. Jako významné „katalyzátory“ těchto činností respondenti uváděli cloud a sociální sítě.
- SME si uvědomují, že pro svou konkurenceschopnost musejí transformovat své podnikání. Dvě třetiny všech dotazovaných společností jsou v určité fázi transformačního procesu, přičemž transformace je chápána jako prvek usnadňující dosažení významných změn v obchodních modelech společnosti, jejích nabídkách produktů či strategii přístupu na trh.
- Technologie je pro malé a středně velké podniky důležitá a představuje významný prvek transformace. Investice do nových technologií je při přizpůsobování obchodů SME globálnímu trhu evidentně hlavní strategickou prioritou. K těmto technologiím patří business management software, analýza dat, mobilita, sociální média a cloud. Téměř dvě třetiny dotazovaných společností jsou přesvědčeny o tom, že jim technologie pomůže dosáhnout dlouhodobého fungování a udržitelného růstu. Celkem 35 procent dotazovaných se identifikuje jako tzv. early adopter (firma/jedinec, implementující nejnovější technologie ihned po jejich uvedení do prodeje).

Autoři: