Úspěšnost tržního systému je založena na jeho adaptační schopnosti. Ta spočívá na třech pilířích, které mnohdy nejsou plně doceněny.

Prvním z nich jsou ceny, které slouží jako signály: cenový systém je ve většině situací lepším vodítkem při rozdělování zdrojů než jakékoli formy státního řízení. V podmínkách konkurence (a nedochází-li k selhání trhů, především k výskytu externalit) platí, že transakce, které jsou pro jejich účastníky ziskové, jsou i společensky přínosné a naopak.

Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce iHNed.cz
Chcete si přečíst celý článek?