Přípravě kurzů zaměřených na rozvoj manažerských schopností je proto třeba věnovat zvýšenou pozornost. Do hry vstupuje i riziko, že jejich nesprávné zaměření či provedení organizaci poškodí, nebo, v lepším případě, sníží zájem manažerů o účast na podobných školeních v budoucnosti.

Plánování i způsob provedení manažerských tréninků přitom s sebou přináší i specifické požadavky. Ty hlavní, které by se do jejich přípravy i organizace měly promítnout, lze shrnout do několika bodů. Nepodaří-li se je dodržet, efektivita manažerských kurzů zpravidla prudce klesá.

Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce iHNed.cz
Chcete si přečíst celý článek?