Základy definice diferencovaného přístupu lze hledat v 50. letech minulého století. V této době se začínají prosazovat myšlenky heterogenních trhů s heterogenními potřebami. Je všeobecně známo, že v řadě velkých firem tvoří 80-90 % obratu pouze malé procento nejvýznamnějších zákazníků.

KDE ZAČÍT?

Ne každá společnost prodává diferencované produkty, ne každá má zákazníky s různorodými potřebami a možnostmi, záleží proto na konkrétním odvětví, resp. na typu výrobku či službě, které se v daném odvětví snažíme prodávat. Základem by měl být produkt a snaha nabízet diferencované produkty pro diferencované typy zákazníků. S tím úzce souvisí také cena, kterou je koncový zákazník ochoten zaplatit.

Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce iHNed.cz
Chcete si přečíst celý článek?