O kariérovém poradenství se mluví především v souvislosti s volbou školy, "která nám zajistí uplatnitelnost na trhu práce", s přechodem ze vzdělávání na trh práce, "který nám usnadní dobře napsaný životopis či řádná příprava na pohovor", nebo v souvislosti s hledáním práce pro lidi, kteří jsou v současnosti nezaměstnaní. Zapomíná se ale na to, že kariérové poradenství by mělo být dostupné pro všechny v každé životní situaci. Čím dál více se v tomto kontextu začíná mluvit o potřebě kariérového poradenství také pro ty, kteří zaměstnání mají - dospělé v produktivním věku, kteří ze systému poradenství dostupného především pro znevýhodněné skupiny svojí "bezproblémovostí" vypadávají. Zapomíná se na to, že mohou řešit profesní otázky podobně palčivé jako lidé, kteří mají na trhu práce ztíženou pozici - absolventi, rodiče po rodičovské dovolené, zdravotně postižení či dlouhodobě nezaměstnaní.

Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce IHNED.cz
Chcete si přečíst celý článek?