Zejména pro nadnárodní obchodní korporace nové Nařízení znamená zásah do jejich současné metodiky a technologie předávání osobních údajů, které byly běžně shromažďovány v centrálních úložištích, kam měly všechny články podnikatelských subjektů přístup. Tento zbrusu nový právní předpis s sebou pro společnosti jednoznačně přináší požadavek revize jejich interních systémů, jejímž následkem velmi pravděpodobně bude nutnost změny v postupu předávání osobních údajů v rámci společnosti mezi jednotlivými státy. GDPR se dotýká konceptu souhlasu se zpracováním osobních údajů, informační povinnosti, obsahuje nová práva pro subjekty údajů a zároveň nové povinnosti správce a zpracovatele včetně jmenování tzv. data protection officerů (DPO). V neposlední řadě s sebou přináší i hrozbu nových sankcí, které mohou být vypočítávány z ročního obratu společností.

Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce iHNed.cz
Chcete si přečíst celý článek?