Aplikace Gallery ßeta pro chytré telefony.
Aplikace Gallery ßeta pro chytré telefony.

Elektronické kafeterie jsou u moderních firem a podniků dnes již samozřejmostí a získávají si stále větší oblibu. Tento systém odměňování a motivace nejen zaměstnanců, ale i obchodních partnerů se stává neoddělitelnou součástí pracovního prostředí v naší republice. Nefinanční benefity jsou všestranně výhodné, zaměstnavatelům se vyplatí, protože jsou osvobozeny od odvodů zdravotního a sociálního pojištění, sám zaměstnanec neodvádí z prostředků na benefity nic, a v reálné hodnotě tak získává mnohem více peněz, než by tomu bylo ve formě mzdy.

Udělováním bodů do kafeterie může zaměstnavatel "vyplácet" nenárokové části mzdy. Konkrétně Gallery ßeta má však ještě další výhody. Tou první je jistě spolupráce se společností Up Česká republika, renomovaným partnerem se silným finančním zázemím a bohatými mezinárodními zkušenostmi.

PROMYŠLENÝ DESIGN A PŘEHLEDNÁ STRUKTURA BENEFITŮ

Pokud jde o Gallery ßeta, už na první pohled zaujme její do detailů promyšlený design. Ten umožňuje přehledné strukturování prezentace benefitů, snadnou orientaci, rychlé vyhledávání, jednoduché ovládání a potřebnou interaktivitu. Užitečným přínosem je také výstup v podobě pravidelného reportingu.

Gallery ßeta nabízí inteligentní správu všech motivačních programů integrovanou do jednoho jediného systému. Kromě záruky bezpečnosti a stability poskytuje nezanedbatelnou úsporu nákladů, neboť funkce, které doposud zajišťovala řada nejrůznějších programů, nyní může zastávat tato špičková alternativa. Je možné ji přizpůsobit podmínkám v daném podniku a nastavit ji tak, aby optimálně naplňovala vše, co se od ní očekává.

ÚSPORA NÁKLADŮ A ON-LINE ELEKTRONICKÁ SPRÁVA

Od okamžiku, kdy do hry vstoupí Gallery ßeta, jsou všechny výdaje na odměňování zaměstnanců a čerpání benefitů pod nepřetržitou kontrolou. Gallery ßeta umožňuje on-line elektronickou správu a sledování bodového konta i jeho využívání a rovněž přesně monitoruje skladbu využívaných produktů a služeb. Je proto vynikajícím nástrojem pro plánování mixu poskytovaných benefitů. U každého zaměstnance je ihned možné přesně vyčíslit, kolik do něj firma investuje, on-line systém navíc brání zneužití benefitů, a veškeré výdaje jsou tak vynakládány cíleně a účelně. Součástí servisu je i odborné poradenství a garance legislativní i daňové správnosti využívání zaměstnaneckých benefitů.

ČLENĚNÍ NA VZÁJEMNĚ PROPOJENÉ MODULY

Kafeterii Gallery ßeta tvoří soustava samostatných vzájemně propojených modulů. Stěžejní je modul Organigram, na nějž jsou funkčně navázány další. Modul Organigram umožňuje přehledně a jednoduše vytvářet a zobrazovat firemní organizační strukturu včetně hierarchie, ukazuje jednotlivé projektové či jiné týmy i jejich členy a další informace o skupinách a odděleních. Toto členění se následně využívá i pro další funkce a činnosti kafeterie, například k hodnocení zaměstnance, tzv. KPI.

Modul Hodnocení zaměstnance přináší jednoduchý a efektivní nástroj pro řízení výkonu zaměstnanců. Umožňuje nastavovat a vyhodnocovat výkonnostní cíle, zobrazovat je zaměstnancům a aktivně s nimi pracovat. Cíle a kritéria je v průběhu času možné měnit pro různá období, jednotlivce i týmy. Variabilní jsou i parametry hodnocení - kvalitativní/kvantitativní, rostoucí/klesající, s minimální/maximální hranicí a podobně. Systém umožňuje přidávat komentáře, generovat výsledný dokument ve formě PDF a přidělovat odměny do mzdy nebo do Gallery ßeta, a to i poměrově.

KARTA PRO ČERPÁNÍ BENEFITŮ I V MOBILU

Zaměstnanci využívají kafeterii prostřednictvím ID karty Gallery ßeta, která je základním identifikačním nástrojem pro čerpání benefitů. Karta neobsahuje žádný čip ani není nositelem hotovosti, ale obsahuje jednoznačné určující prvky nutné pro platbu (číslo karty, jméno a příjmení).

Vydává se ke každému účtu a má neomezenou platnost. Je zaslána společně s unikátním PIN kódem, který si držitel případně může sám změnit. Design karty Gallery ßeta dokážeme přizpůsobit korporátním barvám každého klienta. Kartu je možné i naskenovat do mobilu, takže není třeba ji fyzicky nosit s sebou.

Gallery ßeta nabízí zdarma mobilní aplikaci na všechny běžně rozšířené typy operačních systémů. Zaměstnanec má tak svůj benefitní účet neustále k dispozici, má přehled o novinkách, akcích a pomocí atlasu map se může nechat navigovat do požadované provozovny.

Partnerskou síť tvoří více než 12 000 obchodů po celé České republice a jsou mezi nimi kamenné prodejny i e-shopy, které poskytují široké spektrum služeb v oblasti zdraví, sportu, kultury, rekreace, vzdělávání, finančních služeb a ostatních benefitů.

BENEFIT NAVÍC - SLUŽBA CASHBACK

Příkladem takového benefitu na druhou je služba CASHBACK. Jedná se o vyplácení bodů zpět zákazníkům formou provize za provedený nákup. Zájemce je ze systému Gallery ßeta přesměrován do vybraného internetového obchodu, kde realizuje svůj nákup, a zpětně je mu vráceno určité procento ze zaplacené částky. Jako vše u Gallery ßeta je to velmi jednoduché a rychlé. Stačí se do systému Gallery ßeta přihlásit pod vlastním loginem, aby bylo zřejmé, komu odměny připsat.

Pak si v sekci CASHBACK vybrat ze seznamu partnerů daný obchod a provést nákup jako v běžném e-shopu. Úhrada probíhá standardním způsobem. Po dokončení nákupu a uplynutí ochranné lhůty pro vrácení zboží (běžně to bývá 5-6 týdnů, u některých e-shopů ale až 10 týdnů) je odpovídající CASHBACK připsán na daný cashbackový účet v systému Gallery ßeta. Získaný CASHBACK je pak možné dále využít u smluvních partnerů.

Z výše uvedeného vyplývá, že spektrum využití benefitů prostřednictvím Gallery ßeta je skutečně velmi široké, což je jeden z mnoha faktorů, které stojí za její stále rostoucí popularitou jak mezi zaměstnanci, tak i u zaměstnavatelů. Můžeme ji proto doporučit každému, kdo uvažuje o moderním a vysoce efektivním systému pro odměňování a motivaci zaměstnanců i obchodních partnerů.

 

Petra Gubíková,
regionální ředitelka Up Česká Republika / Le Cheque Déjeuner s.r.o.

Autoři: Petra Gubíková